Kreativ fitness…

Udvikling, læring – hammer, søm og gode timer.

På woodnwonders værksted i Svendborg eller hvorsomhelst i Danmark.

Byg, formgiv og fortæl med forskellige materialer og værktøjer. 
Arbejd
 med træ, sten, ståltråd, – søm, skruer og forhåndenværende materialer.
Forfin fokus, kreativitet og beslutsomhed.
Styrk iagttagelses- og refleksionsevne.
Træn opmærksomhed og nærvær, evnen til at se og arbejde intuitivt.
Tænk abstrakt – handl spontant
Skab nye tanker og erfaringer i arbejdet med naturmaterialerne.
Se dig selv og dine kollegaer i et større perspektiv – i et nyt, forfriskende lys.

Workshoppen egner sig til

– Sammentømring af deltagerne.
– Opbygning af fællesskabet.
– Som et kick off eller afbræk ved et “stillesiddende” møde, et dags arrangement, en personaledag.
– Inspiration og udvikling, hvor alle lærer, mens de ”leger” og har det sjovt.

Hvor og hvornår 

Varighed:
2 – 6 timer.

Antal:
Max. 30 pers.

Indhold:
Workshoppen designes efter størrelsen på gruppen, årstiden, de (sam-) arbejdsmæssige behov, eller de personlige eller faglige udfordringer.

Sted:
Hvorsomhelst i Danmark!
Gerne på billedhugger og møbeldesigner Bente Hovendal, woodnwonders værksted på havnen i Svendborg.

Påklædning:
Praktisk, varmt tøj, solide sko/støvler.

Idéer og indhold

… forventningsafstemmes og skræddersyes i samarbejde med Bente Hovendal.

For at kunne lave et ideelt program, skal disse spørgsmål gennemtænkes før booking af workshoppen:

 • Hvor skal den foregå? Antal deltagere? Nogle foretrukne materialer?
 • Hvad er formålet med workshoppen? F.eks.:
  – Skal gruppen rystes sammen?
  – Skal samarbejdet og det sociale samvær strammes op?
  – Skal “vi plejer at…” udfordres?
  – Skal noget trænes: f.eks. evnen til at uddelegere, samarbejde, reflektere, sætte skarpere grænser?
 • Er fokus på den personlige eller faglige udvikling?
 • Skal en proces sættes i gang – eller afsluttes via det kreative arbejde? 

Hvad sker på workshoppen

At arbejde med hænder, værktøj og forskellige naturmaterialer skærper sanser, krop og tankeprocesser på utallige måder. Det ryster deltagerne sammen i en ny kontekst, når værktøjet gribes og de første hug tages.

Hver deltager laver sin egen fortælling, skulptur eller installation. Måske gruppen skal lave et fælles værk og tage med hjem? Der gives hjælp, instruktion og input undervejs.

Workshoppen foregår en del af tiden i stilhed. At sætte (snik)snak, gamle arbejdsvaner og mønstre ud af spil for en stund er lærerigt og udfordrende. Den indre kritikers bedømmelser, vurderinger og forventninger sættes på pause.

Ved at (sam-)arbejde med nye materialer, stilhed og opleve samvær uden ord, fokuseres energien på den indre dialog, på ens egne personlige og sanselige ressourcer. Den synergi baner vej til fordybelse, hvor nye ideer og større indsigt slippes fri. Samtidig udfordres komfortzonen på den gode måde, fordi nyt og uprøvet forandrer sig til at blive fortroligt og sikkert.

Al læring, indsigt og erfaring

… dagens erkendelser og deltagernes oplevelser uddybes i korte, præcise skriftlige og mundtlige refleksioner. Først i 2-3 mandsgrupper, så opsamling i plenum, til sidst, sammenfattes og fastholdes indsigterne når skulpturerne er stilet op og gjort klar til fælles fernisering.

Essensen af erkendelserne og dagens arbejde kan, sammen med skulpturerne, tages med hjem og bruges i de mange funktioner som leder, medarbejder, kollega, menneske.

Ansvar og risiko

Du deltager på workshoppen på eget ansvar og risiko. Du er derfor selv ansvarlig for at have en forsikring, der dækker dig selv eller en skade, du måtte være ansvarlig for. woodnwonder, Bente Hovendal, og evt. andet personale på workshoppen, har ikke et forsikringsmæssigt ansvar overfor en deltagers evt. uheld.

Pris

Kr. 500,- pr. pers. + moms ved min.10 personer.
Incl. 2 – 6 timers workshop, forberedelse, instruktion, materialer, lån af værktøjer, refleksionsmateriale.
Tillæg for kørsel, broafgifter, bespisning el.lign. aftales særskilt.

Booking

Ring eller mail til Bente Hovendal for afklaring og booking af Kreativ fitness.

I forbindelse med workshoppen kan desuden bookes foredrag, pep talks og rundvisninger, f.eks.:

Kvinder og iværksætteri
Kvinder, motorsav og muligheder
Hvad kan og skal kreativitet gøre godt for?

Velkommen  🙂

Kreativ fitness arrangeres også i samarbejde med  Mødeøen Fyn

moedeoenfyn200169

Juni ’15 indgik woodnwonder, sammen med 34 andre, meget forskellige fynske virksomheder partnerskabet Mødeøen Fyn.

woodnwonder byder ind med kreative workshops og oplevelser, der med garanti er nye og forforfriskende!  For jo flere sanser, følelser og aktiviteter, der indgår i en lærings- og oplevelsesproces, des flere dele af hjernen og kroppen aktiveres.

Kreativ fitness og “Træn dine kreative overarme” kan du læse en god historie om i Mødeøen Fyn bogen.

 

Kontakt & information

Dit navn

Din e-mail

Dit telefonnummer

Emne

Din besked