Hug til!
En udendørs workshop for ledernetværk, loger, grupper, teams.

 

Arbejd med økse, kniv – snor, sten, søm og skruer – eller evt. is!
Forfin fokus, kreativitet og beslutsomhed.
Styrk iagttagelses- og refleksionsevne.
Træn opmærksomhed og nærvær, evnen til at se og arbejde intuitivt.
Tænk abstrakt – handl spontant.
Skab nye tanker og erfaringer i arbejdet med naturmaterialerne.
Se dig selv og dine lederkollegaer i et større perspektiv og i et nyt, forfriskende lys.

Workshoppen egner sig til

 • Sammentømring og udvikling af grupper.
 • Som et kick off eller afbræk ved et “stillesiddende” møde.
 • Inspiration og udvikling, hvor mennesker lærer, mens de ”leger”.

Hvor og hvornår

Varighed:
3 – 6 timer.

Antal:
Max. 30 pers.

Indhold:
Workshoppen tilpasses antallet af deltagere, årstiden, de (sam-) arbejdsmæssige behov, så de matcher gruppens personlige eller faglige udfordringer.

Sted:
Hvorsomhelst i Danmark!
Gerne på billedhugger og møbeldesigner Bente Hovendal, woodnwonders værksted på havnen i Svendborg eller i maler, skulptør Susanne Ahrenkiels naturhave ved Viborg.

Påklædning:
Praktisk tøj og solide sko/støvler. Handsker lånes.

Instruktion:
Der gives grundig instruktion i brug af økse og kniv og diverse tips og tricks inden start.

Idéer og indhold

… forventningsafstemmes og skræddersyes i samarbejde med Susanne Ahrenkiel og Bente Hovendal.

For at kunne lave et ideelt program, skal disse spørgsmål gennemtænkes før booking af workshoppen:

 • Hvor skal den foregå? Antal deltagere? Nogle foretrukne materialer ud over træ, økse, kniv?
 • Hvad er formålet med workshoppen? F.eks.:
  – Skal gruppen rystes sammen?
  – Skal samarbejdet og det sociale samvær strammes op?
  – Skal “vi plejer at…” udfordres?
  – Hvad skal trænes: evnen til at uddelegere, samarbejde, reflektere, sætte skarpere grænser?
 • Er fokus på den personlige eller faglige udvikling?
 • Skal en proces sættes i gang – eller afsluttes via det kreative arbejde?

Hvad sker på workshoppen

At arbejde udendørs med hænder, værktøj og træ skærper sanser, krop og tankeprocesser på utallige måder. Det ryster deltagerne sammen i en ny kontekst, når værktøjet gribes og de første hug tages.

Hver får sin egen blok, der skal hugges i mindre stykker. Af dem laves en skulptur i kombination med andre naturmaterialer: f.eks. sten, græs, siv, sisalsnor. Måske med hjælp fra søm, skruer, boremaskine, lim.

Workshoppen foregår en del af tiden i stilhed. At sætte (snik)snak, gamle arbejdsvaner og mønstre ud af spil for en stund er Lærerigt og udfordrende. Den indre kritikers bedømmelser, vurderinger og forventninger sættes på pause.

Ved at (sam-)arbejde med nye materialer, stilhed og opleve samvær uden ord, fokuseres energien på den indre dialog, på ens egne personlige og sanselige ressourcer. Den synergi baner vej til fordybelse, hvor nye ideer og større indsigt slippes fri. Samtidig udfordres komfortzonen på den gode måde, fordi nyt og uprøvet forandrer sig til at blive fortroligt og sikkert.

Privat ulykkesforsikring 

At arbejde med økse og kniv kan af forsikringsselskaber karakteriseres som en “farlig sportsgren” (som motor- og kampsport, klatring, boksning, bjergklatring, rapelling etc.). Vil du være på sikre side, skal du kontakte dit forsikringsselskab for evt. at tegne et tillæg til din almindelige ulykkesforsikring.

Ansvar og risiko

Du deltager på workshoppen på eget ansvar og risiko. Du er derfor selv ansvarlig for at have en forsikring, der dækker dig selv eller en skade, du måtte være ansvarlig for. woodnwonder, Bente Hovendal, Susanne Ahrenkiel og evt. andet personale på workshoppen,  har ikke et forsikringsmæssigt ansvar overfor en deltagers evt. uheld.

Al læring, indsigt og erfaring

… dagens erkendelser og deltagernes oplevelser uddybes i korte, præcise skriftlige og mundtlige refleksioner. Først i 2-3 mandsgrupper, så opsamling i plenum, til sidst, sammenfattes og fastholdes indsigterne når skulpturerne er stilet op og gjort klar til fælles fernisering.

Essensen af erkendelserne og dagens arbejde, kan sammen med de færdige værker, tages med hjem og bruges i de mange funktioner som leder, kollega, menneske.

Pris

Fra kr. 600,- pr. pers. + moms ved min. 10 personer
Incl. 3 timers workshop, instruktion, arbejdsmaterialer, lån af læderforklæde, skræddersyet refleksionsmateriale.
Tillæg for kørsel, broafgifter, bespisning el.lign. aftales særskilt.

Uden mad og drikke

…på vores hjemmebaner i Svendborg og Viborg samarbejder vi med professionelle leverandører, der er leveringsdygtige i såvel lette anretninger som store menuer. Altid i god kvalitet til fair priser. Bespisning kan derfor planlægges helt efter gruppens ønske.

Booking

Ring eller mail til Susanne Ahrenkiel eller Bente Hovendal for afklaring og booking af Hug til!

I forbindelse med workshoppen kan desuden bookes foredrag, pep talks og rundvisninger. Besøg vores websites for flere oplysninger: www.woodnwonder.com og www.susanne-ahrenkiel.dk

Velkommen 🙂

Dit navn

Din e-mail

Dit telefonnummer

Emne

Din besked